Utopia

Många säger att vi lever i en orolig tid. Andra menar att allt går mot det bättre.

Ja, vilken är berättelsen om vår tid och hur vill vi att berättelsen ska fortsätta? Tillsammans med vår unga publik vill vi utforska samtiden och framtiden och vår inverkan på den. Hur ska jorden överleva och är demokratin självklar? Vad har jag ansvar för? Om det finns människor om hundra år – hur kommer de att se vår tid?
Pjäsen är inspirerad av workshops med elever och politiker, i kreativt skrivande, samtal, drama och bild, som hållits under hösten 2017.