Dansresidens

Sedan några år tillbaka erbjuder Dalateatern residens till professionella danskonstnärer.

Ett residens innebär en plats och avsatt tid för en koreograf, ett kompani eller dansare att arbeta i en konstnärlig process. Här får publiken möjlighet att träffa dansare och se deras arbete på golvet samt ha en konversation om upplevelsen.

Ett residens erbjuder danskonstnären fördjupat arbete på en plats som inte är på hemmaplan. Det ger tid för fokuserat arbete, reflektion, undersökande och utvecklande av det egna konstnärliga uttrycket.

Genom ett dansresidens

  • uppmuntrar och stöttar man danskonstnären till ett fokuserat och fördjupat konstnärligt arbete.
  • sprider man danskonst till nya platser
  • skapar man tillfällen – för både betraktare och danskonstnär – att möta båda nya intryck och nya uttryck.
  • ger publiken ett möte och chans till dialog om upplevelsen.

Våra residens ges till de som är i ett tidigt skede av sin process.
Vi har i dagsläget sällan möjlighet att erbjuda projekt som syftar till premiär på plats.

Platsen
Dalateaterns scener i Falun och Borlänges Black Box, alternativt annan plats i länet i samarbete med arrangör.
Oftast är lokalerna utrustade med enkelt scenljus och musikanläggning samt dansmatta på trägolv.

Tid
Enligt överenskommelse, oftast 2-3 veckor.

Dansresidens