UngArr

UngArr är en grupp som arrangerar kulturträffar för ungdomar inför Dalateaterns olika föreställningar. Medlemmarna i UngArr ska alla vara under 25 år, och brinna för kulturfrämjandet.

UngArr

Syftet med projektet 

Dalateatern startade UngArr för att nå ut till ungdomar i Dalarna och locka fler ungdomar upp till 25 år till teatern och för att väcka intresset för kulturen.  

Dalateatern och UngArr har dessutom valt att erbjuda de som deltar på mötena att se föreställningarna till ett förmånligare pris. Även detta för att ge alla möjligheten att se teater och intressera sig i den lokala kulturen.    

Gruppen startades våren 2022 och har anordnat ett flertal träffar med bland annat workshops, uppträdanden, diktuppläsning och panelsamtal. Allt i koppling till Dalateaterns olika föreställningar som deltagarna tillsammans har tittat på till ett förmånligt pris.

Biljett- & kontaktinformation 

Om du vill boka biljetter eller har frågor/funderingar kring UngArrs arbete eller arrangemang så kan du kontakta oss via mejl: ungarr@dalateatern.se 

Datum/tid för möten 

Träffar hösten 2023 

Mer information om tid, plats och våra arrangemang uppdateras löpande. 

  • Locus, 11 November 2023 – Mer information tillkommer  
  • Den Fule, 17 November 2023 – Mer information tillkommer 
  • FLOCKMer information tillkommer 

Med reservation för ändringar.

UngArr

UngArr består av Hanna Hindrikes 19 år, Maryam Mohammed 21 år och Lukas Holmgren 20 år.