Dansuppdraget

Dalateatern har fått i uppdrag av Region dalarna att stärka infrastrukturen i länet för dansen som konstform.

Vi vill att fler ska upptäcka dansen som konstart. Dalateatern har ingen egen dansensemble. Vi erbjuder större publiken olika typer av dansföreställningar som ges av gästande ensembler.  Tanken är att olika typer av dans ska ge mersmak och en nyfikenhet på bredden inom danskonsten. Mötesplatser för dialog är viktiga delar i Dalateatern. Hos oss får du vara nyfiken på nya upplevelser. Här kan du bredda erfarenheten och att få nycklar till en ökad kunskap av konstområdet dans. Det kan ske genom ett aktivt deltagande i samtal och workshops, och besök på öppen repetition, studiecirklar, introduktioner till föreställningen.

Dalateatern presenterar samtida dans, ger publiken chans att fördjupa sin upplevelse och erbjuder professionella dansare plats att skapa.

I samband med föreställning håller vi nästan alltid ett eftersamtal med koreograf och/eller dansare där de kan berätta lite mer om sitt arbete, och där publiken kan ställa frågor.

Verksamheten knuten till dans innefattar följande delar:

  • Gästspel
  • Residens
  • Öppenhet/ Dialog för publiken
  • Samarbeten
  • Stöd till danskonstnärer

Vår mission och vårt mål

Dalateatern ska presentera ett brett utbud av gästspel med främst nationella kompanier. Vi vill arbeta med så väl etablerade som nya koreografer. Vi utgår från våra scener samt samarbeten med arrangörer i länet. Vi erbjuder danskompanier och koreografer repetitionsutrymme och skapar produktionsmöjligheter i residensform.

Dansnät Sverige är ett nationellt nätverk som drivs av viljan att visa angelägen danskonst – för alla, till alla, i alla hörn. Dalateatern är en av tretton regionala parter som gemensamt driver Dansnät Sverige och möjliggör omfattande turnéer med svenska och internationella föreställningar.

Dalateatern har ett tydligt publikfokus och vi vill självklart att publiken ska växa och att fler ska upptäcka dansen som konstart. Mötesplatser för dialog, utbyte, intryck och avtryck är viktiga delar i vårt publika arbete. Att väcka nyfikenheten, bjuda in till upplevelsen, bredda erfarenheten och att ge nycklar till en ökad kunskap av konstområdet dans är målet.

Gästspel

Dalateatern presenterar ett brett utbud av gästspel med nationella men även internationella kompanier, arbetat med etablerade koreografer och unga som är relativt nya på arenan.

Gästspelen är grunden i verksamheten. Flera samarbetspartners möjliggör ett brett utbud – Dansnät Sverige och Riksteatern är viktiga parter. Vi samverkar även med andra dansinstitutioner och frilansande kompanier.

Arrangörer i Dalarnas kommuner bidrar till att öka det regionala utbudet. Den offentliga föreställningen är i fokus oavsett publikens åldersgrupp. Runt föreställningarna bygger vi en verksamhet av samtal, workshops, öppna repetitioner och andra händelser för att arbeta med publikutveckling.

 


Kontakt

Annelie Gardell
Verksamhetsutvecklare dans
E-post: annelie.gardell@dalateatern.se
Telefon: 070 6770879


Länkar

Dansnät Sverige
www.dansnatsverige.se