23
Får jag finnas för dig?
Datum: 2017-10-23
Tid: 10.00, 13.00
Ort: Borlänge
Plats: Gylle skola
24
Får jag finnas för dig?
Datum: 2017-10-24
Tid: 10.00, 13.00
Ort: Borlänge
Plats: Forssaklacksskolan
25
Livet kom så plötsligt
Datum: 2017-10-25
Tid: 19:00
Ort: Borlänge
Plats: Maximteatern
26
Får jag finnas för dig?
Datum: 2017-10-26
Tid: 10.00
Ort: Borlänge
Plats: Domnarvets skola
27
Får jag finnas för dig?
Datum: 2017-10-27
Tid: 10.00
Ort: Borlänge
Plats: Domnarvets skola
Scandal Airlines
Datum: 2017-10-27
Tid: 12:00
Ort: Falun
Plats: Dalateatern
28
Gonattstunden
Datum: 2017-10-28
Tid: 13:00
Ort: Falun
Plats: Dalateatern
Gonattstunden
Datum: 2017-10-28
Tid: 15:00
Ort: Falun
Plats: Dalateatern
Livet kom så plötsligt
Datum: 2017-10-28
Tid: 19:00
Ort: Smedjebacken
Plats: Folkets Hus
31
Får jag finnas för dig?
Datum: 2017-10-31
Tid: 14:00
Ort: Falun
Plats: Dalateatern
Livet kom så plötsligt
Datum: 2017-10-31
Tid: 19:00
Ort: Säter
Plats: Folkets Hus