Om Dalateatern

Dalateatern – en av Sveriges 21 länsteatrar.

1974 antog regeringen ett brett upplagt kulturpolitiskt program som fortfarande utgör grunden för kulturpolitiken idag. I det kulturpolitiska programmet fanns idén om regionteatrar. Syftet med att skapa regionteatrar i Sverige var att öka tillgängligheten till teater såväl geografiskt som socialt, samtidigt som förutsättningar gavs för fortsatt hög kvalitet i det konstnärliga utövandet.

Hösten 1970 startade Kopparbergs-ensemblen i Falun med bidrag från Riksteatern och Kopparbergs Läns Landsting. Riksteatern drog sig ur och efter ett år lades verksamheten ner.

Men intresset för en teater i Dalarna fanns kvar och förhandlingar mellan Kopparbergsensemblen, Gorillateatern – en fri grupp från Malmö- och Landstinget inleddes. 1973 startade Dalateatern som fri grupp och i juli 1975 blev Dalateatern länsteater.

Teatern turnerar i Dalarna men även i närliggande län genom utbyte, det senare för att ge en större variation för publiken. Teatern har idag cirka 35 årsanställda och gör tre till fem produktioner om året. Repertoaren omfattar allt från nyskriven dramatik till klassiker och riktar sig till alla åldrar, från förskolebarn till vuxna.

Dalateatern omsätter ca 30 Mkr, 2016.  Medel till verksamheten får Dalateatern från Region Dalarna (58%), Statens Kulturråd (25%), Falu kommun (7%) och egen finansiering (10%).

Dalateatern har sitt säte i Falun.

Uppdrag

Dalateatern är en stiftelse med Region Dalarna som stiftare och ensam huvudman. Stiftelsens ändamål är enligt stadgarna följande:
Stiftelsen har till ändamål för sin verksamhet att i första hand inom Dalarnas län med fast ensemble och på annat sätt driva teaterverksamhet samt ge stöd åt länets amatörteaterverksamhet.

  • Teatern skall utvecklas i samverkan med länets befolkning. Stiftelsen skall samråda med statliga och kommunala myndigheter samt utveckla samarbetsformer med regionteatrar i angränsande län och övriga kulturinstitutioner, organisationer och organ som företräder samhälls- och kulturlivet.
  • Teatern skall genom sina arbetsformer och sin repertoar medverka till att skapa en bättre samhällsmiljö och jämlikhet.
  • Teatern skall verka för att undanröja fördomar, ekonomiska och sociala hinder som gör teatern till fåtalets privilegium.
  • Teatern skall värna och vitalisera demokratin genom att vara ett slagkraftigt alternativ till den kommersiella kulturen.