Dalateatern barn & unga

Vi har ett forskande och nyfiket förhållningssätt till teatern och det dramapedagogiska som konstform. En lust och en vilja att utmana oss själva i hur vi kommunicerar med vår publik, vad gäller form, tilltal, vilka berättelser vi berättar och hur vi skapar de rum där vi möter vår publik.

Dalateatern - Barn & Unga

Genom skolan får elever, oavsett bakgrund och socioekonomiska förhållanden, möjlighet att ta del av professionell teater.

Vi arbetar nära vår målgrupp i researcharbete och genom referensklasser. Via vår fast anställda dramapedagog och våra skådespelare erbjuder vi alltid en plats för reflektion och eftertanke i direkt anslutning till våra barn- och ungdomsföreställningar. Vi har alltid gratis lärarhandledningar kopplade till våra produktioner. Utöver våra teaterproduktioner genomför vi varje år olika projekt tillsammans med barn och ungdomar från hela Dalarna.

Dalateaterns lokaler finns i Falun, men vårt uppdrag är att nå ut med våra produktioner i hela Dalarnas län. Ibland spelar vi här på teatern och vår publik kommer med buss för att besöka oss. Ibland besöker vi skolorna och spelar i klassrummet, i gymnastiksalen, i aulan, på den lokala teatern eller i kulturhuset.

Dalateatern barn & unga

Genom skolan får elever, oavsett bakgrund och socioekonomiska förhållanden, möjlighet att ta del av professionell teater. Dalateatern sätter årligen upp en till två barn- och ungdomspjäser, som finns tillgängliga för skolorna att köpa. Vi arbetar nära elever och lärare inför våra produktioner – i researcharbete och med referensklasser. Exempel under våren 2019:

  • Det röda trädet, med mellanstadiet

Referensgrupper i årskurs 4 och 5 arbetar under hela våren med teaterns dramapedagog på temat hopp och hopplöshet. Dessa möten ämnar bland annat resultera i en samtalshandledning för de pedagoger och elever som sedan ser den färdiga föreställningen. Eleverna är även referensgrupp till ensemblen och tar del av repetitioner på teatern.

  • Sweeney Todd för åk 8–9

Elever i årskurs 8 och 9 kommer att ta sig an hämnd-begreppet genom bland annat bildskapande och processdrama. Detta är ett förarbete med syfte att väcka tankar hos eleverna som kan ge dem en förförståelse och väg in i tematiken innan de ser föreställningen med sin klass.

Att vara referensklass innebär att vi får möjlighet att träffa vår tänkta målgrupp/publik innan premiär för att prova dramaövningar, ha samtal kring olika ämnen/tematik, prova scener under repetitionsprocess eller ha som provpublik strax innan premiär. Vill ni anmäla er som referensklass, kontakta våra dramapedagoger Malin Byman malin.byman@dalateatern.se eller Elin Callmer, elin.callmer@dalateatern.se.

Dalateatern erbjuder alltid en plats för eftertanke i direkt anslutning till teaterupplevelsen. Vår unga publik får delta i en dramapedagogisk reflektion, lett av dramapedagog och skådespelare. Kopplad till respektive produktion finns alltid en samtalshandledning för pedagoger. Varje år genomför vi också olika projekt tillsammans med barn och ungdomar från hela Dalarna.

På skolloven har allmänheten ofta möjlighet att gå på föreställningar som annars är förbehållna skolklasserna. Det ger möjlighet för barn och unga att uppleva teater även på fritiden, tillsammans med familj och vänner.

  • Två dagar i teaterns värld- sommaren 2019

Under två dagar i Juni undersöker och arbetar vi med teaterns uttryck genom drama, lek och teaterövningar. Vi får en förhandstitt på Dalateaterns barn- och ungdomsproduktion Det röda trädet och går backstage i teaterhuset. Ledare är pedagogerna från Dalateatern och Kulturskolans i Falun. Är du född mellan 2006 och 2008 är du välkommen att anmäla dig! Mer info här