Dalateatern barn & unga

Dalateatern barn & unga har ett forskande och nyfiket förhållningssätt till teatern och det dramapedagogiska som konstform. En lust och en vilja att utmana oss själva i hur vi kommunicerar med vår publik, vad gäller form, tilltal, vilka berättelser vi berättar och hur vi skapar de rum där vi möter vår publik.

Dalateatern - Barn & Unga

Genom skolan får elever, oavsett bakgrund och socioekonomiska förhållanden, möjlighet att ta del av professionell teater.

Vi arbetar nära vår målgrupp i researcharbete och genom referensklasser. Via vår fast anställda dramapedagog och våra skådespelare erbjuder vi alltid en plats för reflektion och eftertanke i direkt anslutning till våra barn- och ungdomsföreställningar. Vi har alltid gratis lärarhandledningar kopplade till våra produktioner. Utöver våra teaterproduktioner genomför vi varje år olika projekt tillsammans med barn och ungdomar från hela Dalarna.

Dalateaterns lokaler finns i Falun, men vårt uppdrag är att nå ut med våra produktioner i hela Dalarnas län. Ibland spelar vi här på teatern och vår publik kommer med buss för att besöka oss. Ibland besöker vi skolorna och spelar i klassrummet, i gymnastiksalen, i aulan, på den lokala teatern eller i kulturhuset.

Dalateatern barn & unga