Dalateatern barn & unga

Vi har ett forskande och nyfiket förhållningssätt till teatern och det dramapedagogiska som konstform. En lust och en vilja att utmana oss själva i hur vi kommunicerar med vår publik, vad gäller form, tilltal, vilka berättelser vi berättar och hur vi skapar de rum där vi möter vår publik.

Dalateatern - Barn & Unga

Genom skolan får elever, oavsett bakgrund och socioekonomiska förhållanden, möjlighet att ta del av professionell teater.

Vi arbetar nära vår målgrupp i researcharbete och genom referensklasser. Via vår fast anställda dramapedagog och våra skådespelare erbjuder vi alltid en plats för reflektion och eftertanke i direkt anslutning till våra barn- och ungdomsföreställningar. Vi har alltid gratis lärarhandledningar kopplade till våra produktioner. Utöver våra teaterproduktioner genomför vi varje år olika projekt tillsammans med barn och ungdomar från hela Dalarna.

Dalateaterns lokaler finns i Falun, men vårt uppdrag är att nå ut med våra produktioner i hela Dalarnas län. Ibland spelar vi här på teatern och vår publik kommer med buss för att besöka oss. Ibland besöker vi skolorna och spelar i klassrummet, i gymnastiksalen, i aulan, på den lokala teatern eller i kulturhuset.

Dalateatern barn & unga

Genom skolan får elever, oavsett bakgrund och socioekonomiska förhållanden, möjlighet att ta del av professionell teater. Dalateatern sätter årligen upp en till två barn- och ungdomspjäser, som finns tillgängliga för skolorna att köpa. Vi arbetar nära elever och lärare inför våra produktioner – i researcharbete och med referensklasser.

 

Dalateaterns Ungdomsgrupp, i Borlänge

Under hösten 2019  startar Dalateatern en grupp bestående av ungdomar från Borlänge som går i åk.9-gymnasiet. Deltagarna skall ses, till en början, en gång i veckan under hösten och arbeta med professionell dramapedagog, dramatiker, regissör, koreograf och musiker. Under våren arbetar ungdomarna tillsammans med Dalateaterns skådespelare och regissör för att repetera in en nyskriven pjäs, som sedan skall spelas på en scen i Borlänge våren och sommaren 2020.
För frågor gällande ungdomsgruppen:
ungdomsgruppen@dalateatern.se