Personuppgiftspolicy och villkor för biljettköp

Allmänna villkor och personuppgiftspolicy
Här beskriver vi vad som gäller vid köp av biljett till någon av Dalateaterns föreställningar samt vilka personuppgifter vi sparar, varför vi sparar dem och hur länge.

Allmänna villkor

Köp av biljetter

För att köpa biljett skall du registrera dig som användare och uppge namn, adress, e-post och betalningskort. Informationen används till att genomföra köpet. Om det är problem med ett köp, eller om det exempelvis sker en inställd föreställning eller liknande, så används uppgifterna till att kontakta dig. Genom att du genomför köp accepterar du att dina personuppgifter kan användas till att kontakta dig i samband med upplysningar om liknande arrangemang där det förmodas att du har ett intresse av att motta informationen. I den händelse dina personuppgifter används i marknadsföringsändamål så kommer det alltid ske enligt relevant gällande lagstiftning under marknadsföringslagen.

Ett biljettköp genom vår e-handelsplattform kan avbrytas fram till dess att betalning har skett. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller ej vid köp av evenemangsbiljetter. När betalning har genomförts är du därför bunden av ditt köp, om inte annat anges uttryckligen i dessa villkor eller följer av tillämplig lag.

Köpt biljett återlöses ej, med undantag för om föreställningen ställs in. I de fall biljetten köps via webben sker återlösning automatiskt. Om biljetten köps över disk på ex Visit Dalarna, ska kunde meddela sitt anspråk till dem,  dock senast en månad efter det inställda datumet. Köpt biljett kan även bytas till annan föreställning, i mån av plats.

Biljetterna är inte personliga, så en konsument som inte själv kommer utnyttja en biljett har rätt att överlåta biljett till annan person. Kunden ansvarar själv för att kontrollera att föreställning ej är inställd eller flyttad.

Vi hänvisar i övrigt till våra cookie- och personuppgiftsvillkor.

I tillägg till vad som framgår gällande lagring av personuppgifter i våra Cookie- och personuppgiftsvillkor, så förvaras uppgifter om köp i den omfattning Dalateatern är förpliktigad till enligt relevant gällande lagstiftning i bokföringslagen.

Länkar

Denna hemsida innehåller ett flertal länkar. Du ska vara uppmärksam på att Dalateatern inte är ansvarig för administration och behandling av personuppgifter på dessa länkade hemsidor. Vi uppmanar därför samtliga våra användare att vara uppmärksamma på när de lämnar vår hemsida, samt att vara noggranna med att alltid läsa de berörda hemsidornas föreskrifter gällande behandling av personuppgifter. De riktlinjer som är beskrivna här och i våra Cookie- och personuppgiftsvillkor gäller enbart för behandling av personuppgifter under denna köpprocess.

Personuppgiftsvillkor

Personuppgifter är alla typer av information som, direkt eller indirekt, kan härledas till din person. När du använder vår hemsida samlar vi in och behandlar ett flertal sådana uppgifter om dig, vilket exempelvis kan ske vid allmän tillgång till innehåll på vår hemsida, eller när du genomför ett köp via vår hemsida.
Vi kan komma att samla in och behandla följande kategorier av personuppgifter om dig: ett unikt ID och teknisk information om din dator, tablet eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk placering, samt vilka sidor du besöker (intressen).
I den utsträckning som du själv anger information så behandlas dessutom: namn, telefonnummer, adress, e-post och betalningsinformation. Detta kan komma att ske i samband med registrering av login eller vid köptillfälle.
Dina personuppgifter används till att genomföra dina biljettbeställningar. Informationen används även för att identifiera dig som besökare samt för att kunna leverera och optimera vår service och vårt innehåll.
Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften som anges i dessa Cookie- och personuppgiftsvillkor. Denna tidsrymd kommer således alltid att vara avhängig av uppgifternas karaktär och bakgrunden till att spara dem. Data om din användning av vår hemsida, vilka annonser du mottar och eventuellt klickar på med mera vidareförmedlas till tredjeparter i den utsträckning dessa uppgifter är kända. Se också avsnittet om ”Våra samarbetspartners cookies” ovan.
Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att försäkra oss om att dina uppgifter inte av misstag eller olovligen raderas, offentliggörs, förverkas, ändras, kommer till obehörigas kännedom, missbrukas eller i övrigt hanteras på ett olagligt sätt.

Du har alltid rätt att avsluta ditt användarkonto till E-handelsplattformen. Vill du avsluta ditt konto är du välkommen att ta kontakt med oss per e-post till någon av de adresser som anges längt ner i detta dokument.

Var femte år gör vi en intern kontroll av vilka användarkonton som är inaktiva och raderar de konton som där ingen aktivitet förekommit under de senaste fem åren.

Dina rättigheter

Du har rätt att , en gång per kalenderår och genom skriftlig ansökan till oss genom den e-postadress som anges längt ner i detta dokument begära information om hur vi behandlar dina personuppgifter, helt kostnadsfritt. Vänligen märk din förfrågan med ”Personuppgifter”. Vi kommer på eget initiativ, och efter uppmärksammande av dig, korrigera personuppgifter som är inkorrekta.

Du har rätt att kräva att vi raderar dina personuppgifter från våra system (den s.k. ”Rätten att bli bortglömd”). Vill du kräva radering av dina personuppgifter är du välkommen att ta kontakt med oss per e-pst till någon av de adresser som anges längt ner i detta dokument.

Dina betalningar

Betalning av biljetter sker genom en tredjepartsleverantör av betaltjänster, en s.k. betaltjänstleverantör. Din användning av dennes betaltjänst och de personuppgifter du lämnar ut i anslutning till dina betalningar genom betaltjänsten regleras av betaltjänstleverantörens personuppgiftspolicy och allmänna villkor.
Om du har frågor om betaltjänstleverantörens hantering av dina personuppgifter eller upplever problem med betalningen så ber vi dig i första hand kontakta betaltjänstleverantören.

Immateriella rättigheter

Allt material som görs tillgängligt för dig genom denna webbsida är Dalateaterns immateriella rättigheter. Vi vill särskilt upplysa dig om att användande av dess immateriella rättigheter i strid med dessa villkor skulle kunna skada Dalatateatern eller våra samarbetspartners. Du accepterar härmed att inte använda, sprida eller dela dessa immateriella rättigheter utöver vad som anges i dessa villkor.
Du får ladda hem sådant material som görs tillgängligt för nedladdning (t ex PDF-biljetter till evenemang) för ditt privata, icke-kommersiellal utnyttjande, under förutsättning att du behåller alla immaterialrättsliga angivelser på materialet.

Nyhetsbrev

Genom tjänsten har du möjlighet att teckna dig för vårt e-postnyhetsbrev med information om våra olika evenemang och andra händelser som vi tror du är intresserad av.
Du kan alltid avregistrera dig från att få fler nyhetsbrev genom att följa länken för avregistrering som du hittar höst upp i varje brev.

Personuppgiftspolicy

Genom att du använder vår e-handelsplats samtycker du till vår personuppgiftsbehandling såsom den beskrivs i denna policy.
Om du inte vill att vi ska behandla dina personuppgifter kan du ta kontakt med oss per e-post. Du hittar våra kontaktuppgifter längst ner på denna sida.
Dalateatern bestämmer ändamål och medel för behandlingen av de personuppgifter som samlas in i anslutning till din användning av webben. Det betyder att det är Dalateatern som är personuppgiftsansvarig för denna behandling, oavsett om den sker direkt genom oss, eller genom någon av våra underleverantörer.

Vilka personuppgifter vi behandlar

Vi samlar in dina personuppgifter t ex när du köper biljetter i vår e-handel, surfar på vår webbsida, eller anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller anmäler ditt intresse för vårt säsongsprogram. De personuppgifter som behandlar innefattar framför allt:
Förnamn och efternamn
E-postadress
Postadress (om du vill ha vårt säsongsprogram).

Hur vi använder dina personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

  1. För att vi ska kunna sälja biljetter till dig.
  2. För att vi ska kunna tillhandahålla information om biljettförsäljningen, ex inställd föreställning eller sånt som kan vara bra att veta inför besöket.
  3. För att vi ska kunna ge användaren information om våra evenemang, tjänster och produkter.

Vilka har tillgång till dina personuppgifter? Det är enbart Dalateatern och våra personuppgiftsbiträden som har tillgång till dina personuppgifter.  Vi genomför alla tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda data som vi har tillgång till mot missbruk, förlust eller manipulation. Från det ögonblick som vi har mottagit dina personuppgifter kan du således ha tillit till att vi behandlar dem med en fortrolighet och säkerhet som personuppgiftslagen kräver.

Cookies

Hos Dalateatern vill vi ge dig en god och personlig användarupplevelse. För att göra detta så använder vi cookies till att förvara relevanta data på din dator. På så vis kan vi komma ihåg dina inställningar och förbättra din personliga användarupplevelse.
När du använder vår hemsida samlar vi in flera uppgifter om dig, din dator och ditt agerande på vår hemsida. I dessa villkor kan du läsa om de uppgifter som vi samlar in, hur vi behandlar dessa uppgifter, vad vi använder uppgifterna till, vem som har tillgång till uppgifterna, samt vem du kan kontakta angående de insamlade uppgifterna.
Cookies är små textfiler som innehåller data som en hemsida kan förvara på din enhet och läsa senare när du besöker hemsidan igen. Cookies lagras i din browser och kan vid ett senare besök på hemsidan kännas igen av hemsidan, varefter det blir möjligt att sända individuellt anpassad information till din browser och ge dig en förbättrad användarupplevelse av vår hemsida. En cookie kan bland annat innehålla text, tal eller ett datum.

Vad använder vi cookies till? Vi använder cookies till följande ändamål:

  • För att avgöra vem som besöker vår hemsida.
  • För att spara ditt användarnamn och lösenord till nästföljande tillfälle.
  • För att insamla statistik över hur hemsidan används med hjälp av Google Analytics.
  • Till målstyrd marknadsföring och innehåll.
  • För att låta användarna dela information på och via Facebook. Med hjälp av cookies får vi möjlighet att anpassa vår hemsidas innehåll och att anpassa och upprätta innehåll och tjänster som stämmer överens med våra användares intressen och önskemål.

Våra samarbetspartners cookies: Vi använder oss av ett antal samarbetspartners – annonsörer, mediebyråer och andra tjänster – som använder cookies; så kallade tredjepartscookies. I detta avsnitt hittar du en översikt över vilka samarbetspartners som använder cookies via vår hemsida samt har tillgång till information som samlats in via cookies på vår hemsida: – Facebook – Twitter – Google+ – LinkedIn – Venuepoint AB – Google AdWords – Google Analytics

Syftet med olika tredjepartscookies är att säkra leverans av relevant innehåll, relevanta annonser samt att göra det möjligt att logga in och dela artiklar på berörda samarbetspartners hemsidor. Vid enkätfrågor, analyser och liknande placeras cookies med syfte att registrera dina svar och således undgå att du får samma frågor igen. Eventim använder sociala medier-plugins från Facebook. När en sida, som innehåller ett socialt plugin (eller en ”gilla”-knapp), besöks så sammankopplas besökarens browser med Facebooks servrar, och det innehåll som är nödvändigt för aktuella sociala plugins laddas då ner. Facebook får webbadressen från besökaren, datum och klockslag för tillträdet och besökarens IP-adress om besökaren tidigare har aktiverat knappen ”aktivera sociala medier”. Om besökaren är inloggad på Facebook så kan Facebook koppla besöket på hemsidan till besökarens facebook-konto. Om besökaren klickar på ”Gilla”-knappen på sajten blir denna information också skickad till Facebook och lagrad där. Om besökaren på hemsidan inte är medlem på Facebook är det möjligt att Facebook kan identifiera och spara besökarens IP-adress om besökaren har aktiverat knappen ”aktivera sociala medier”. Eventim har inget inflytande på innehållet i plugins eller den information som sänds till Facebook. Information om syftet och omfattningen av datainsamlingen, den vidare hanteringen av och nyttjandet av data av Facebook samt information om användarens rättigheter och inställningar för att beskydda användarens privata sfär och personuppgifter kan hittas i Facebooks privatlivsföreskrifter genom att klicka på följande länk: http://www.facebook.com/policy.php

Hur undgår jag eller blir av med cookies? Om du samtyckt till användningen av cookies och därefter inte längre vill erhålla cookies kan du blockera samtliga cookies, radera befintliga cookies från din dator eller erhålla en notis innan en cookie installeras. Du kan få ytterligare upplysningar om hur du undgår eller blir av med cookies genom att klicka på följande länk: http://www.minacookies.se/om-cookies-se/ Specifikt för Google Analytics och eliminerande av cookies från Googl Analytics: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Hur länge sparar vi cookies? De cookies som vi placerar hos dig sparas i ett varierat antal månader beroende på syftet med dessa aktuella cookies. Varje gång du besöker vår hemsida förlängs perioden för dessa olika cookies och de avlägsnas när löptiden går ut. Oberoende av syftet med de cookies som vi placerar hos dig så kommer de inte att sparas i mer än 24 månader efter senaste tillfället som du besökte vår hemsida.

Personuppgiftsansvarig

Dalateatern
Organisationsnummer: 883201-2911
E-postadress: info@dalateatern.se
Telefon: 023-777 600, vardagar 9-11