Teaterbar

Fredag 4 okt 18.30 på Magasinet i Falun.


Mamma på scenen - mamman i familjen

Välkommen till en kväll med mat och mingel, föredrag och panelsamtal!
Vi undersöker familjetematiken och framförallt modersrollen. Vilka familjer och vilka mammor får vi se på scenen? Hur har mammaidealen förändrats över tid?

Föredrag om mammaideal och modersroll

Helena Wahlström Henriksson, professor i genusvetenskap, om sociala fenomen och litterära gestaltningar.

Panelsamtal om mamman på scenen med:

Susanne Hellström, skådespelare på Dalateatern som spelar mamman i Pelikanen och tidigare har gjort modersroller ibland annat Tjechovs Måsen och Noréns Natten är dagens mor
Lisa Hugoson, teaterchef på Dalateatern
Helena Wahlström Henriksson, professor i genusvetenskap

Moderator: Ann-Louise Rönestål-Ek

Musikunderhållning och glimt ur föreställningen Pelikanen.