#Tystnadtagning: Nu går vi från ord till handling

Uttalande från Länsteatrarna i Sveriges höstmöte 2017

http://www.lansteatrarna.se/nyheter/nu-gar-vi-fran-ord-till-handling/