Tony Tran skapar konstnärlig Fight Club i Grängesberg

Människors komplexa relationer och beteenden, inte minst maskulinitet och våld, intresserar den norskvietnamesiske koreografen och dansaren Tony Tran. Nu har han valts ut bland ett stort antal sökande till att utveckla sin danskonst i Grängesbergs storslagna industrimiljö, närmare bestämt i Maskinhuset.
Dansresidenset är det första i sitt slag på orten.

Koreografen Tony Tran skapar konstnärlig Fight Club i Grängesberg

– Vår dröm är att erbjuda invånarna här en massa stimulerande dansupplevelser framöver. Kulturen hjälper oss att känna stolthet över Grängesberg och mötas på nya sätt, säger Mats Erixon, styrelsemedlem i Ludvika Teaterförening och ordförande i Riksteatern Dalarna, två organisationer som tillsammans med Dalateatern och Riksteatern nationellt står värdar för dansresidenset.

En fängslande plats
Maskinhuset i Grängesberg är en industrihistoriskt betydelsefull byggnad. Det var därifrån järnmalmtransporterna styrdes fram till gruvans nedläggning 1989.

– Lokalen är lika fängslande som utmanande. Vi tror att Tony med intensiteten i hans tematik, kan göra nytta av rymden i rummet. Dessutom kände vi att han på ett trovärdigt sätt problematiserar högaktuella frågor om våld kopplat till maskulinitet och sexualitet, säger Janna Nolgård, projektledare för SPACE AND PLACE och medlem i urvalsgruppen.

Norskvietnamesisk koreograf
Tony Tran föddes i Norge med föräldrar som lämnat Vietnam som båtflyktingar. Han växte upp i arbetarklassmiljö med katolska värderingar, vilket präglar hans konstnärskap. I dag är han en internationellt verksam koreograf, intresserad av vad som formar oss på individ- och gruppnivå, psykologiskt och fysiskt.

På Maskinhuset påbörjar Tony Tran skapandet av ett nytt verk med rörelsemönster från kampsport och gatuslagsmål. I sin ansökan skriver han att ”arbetet hämtar inspiration från maskuliniteten och dess många former, dess sårbarhet och hur våldet används för att upprätthålla den”.

– Jag är tacksam för att mitt nya projekt Fight Club har valts ut för residens på Maskinhuset. Jag kommer att använda tiden till att forska, dansa och tänka, för att vidareutveckla och skapa ramarna för en koreografisk metodik, säger Tony Tran.

Jobbar med dansare, musiker – och Grängesbergsbor

Till sin hjälp har han de fyra dansarna Ornilia Percia Ubisse, Trine Lise Moe, Victor Amel Olivares Pedersen och Lin Van Kaam samt musikern Espen Reinertsen. Under arbetets gång ser han också fram emot att möta Grängesbergs- och Ludvikabor, som vill bidra med sina tankar kring maskulinitet, vad det är eller vad det borde vara.

Fakta

• Dansresidenset i Grängesberg är den första satsningen av flera inom SPACE AND PLACE, ett samarbete mellan Dalateatern, Ludvika Teaterförening, Riksteatern Dalarna och Riksteatern nationellt. Syftet är att etablera och utveckla nya spelplatser för dans i Dalarna, där invånare, arrangörer och konstnärer kan lära sig av varandra.

• Nyligen efterlystes koreografer och dansare som ville arbeta i Maskinhuset. Bland närmare fyrtio intressanta ansökningar från olika håll i Sverige, övriga Europa och även Uganda har valet fallit på Tony Tran, koreograf och dansare från Norge.

• Tony och hans team kommer att påbörja arbetet med dansverket Fight Club i Grängesberg i maj och i augusti. Under den senare perioden välkomnas traktens invånare till att ta del av arbetet och bidra med sina tankar.

För intervjuer eller mer information
Kontakta Janna Nolgård, projektledare för SPACE AND PLACE
070-677 08 79
janna.nolgard@dalateatern.se

Pressmeddelande för nedladding

Koreografen Tony Tran skapar konstnärlig Fight Club i Grängesberg

Pressbilder för nedladding

Tony Tran
Foto: Sondre Nikolaisen Masvie

Maskinhuset i Grängesberg
Foto: Birgitta Karlestedt