Studiecirklar

Dalateatern ska främja det angelägna samtalet i samarbete med folkbildningen. Dalateatern fortsätter att samarbeta med studieförbunden kring studiecirklar kopplat till föreställningarna.

Flickan, mamman och soporna

Genom konstnärliga upplevelser kan vi mötas i de svåra frågorna. Teatern kan gestalta teman, situationer och dilemman som vi av olika anledningar har svårt att prata om. Genom att ta del av någon annans berättelse på scenen kan vi komma känslomässigt närmare människor och situationer som annars upplevs som främmande. Vi tror att Flickan, mamman och soporna kan sätta i gång spännande samtal om de svåra frågorna som inte har några enkla svar.

Målgrupp

Du som är nyfiken på att samtala om föreställningens tematik med andra och du som vill ta chansen att komma i väg på teater och få en fördjupad upplevelse! Ingen tidigare erfarenhet krävs.

 

Förutsättningar

Studiecirkeln träffas vid fyra tillfällen där en av träffarna består av att se föreställningen tillsammans. Studieförbundet på respektive ort beslutar om eventuella kostnader för studiecirkeln. Deltagarna i studiecirkeln får möjlighet att köpa biljetter till rabatterat pris till vänner och bekanta, i mån av plats.

Älvdalen
Datum: 28 sept, 5 okt, 12 okt och 19 okt
Lokal: Salemkapellet, Dalgatan 95, Älvdalen
Anmälan: info.falun@folkuniversitetet.se/023-140 90
Studieförbundet Älvdalen