Studiecirklar

Dalateatern ska främja det angelägna samtalet i samarbete med folkbildningen. Dalateatern fortsätter att samarbeta med studieförbunden kring studiecirklar kopplat till föreställningarna.
Mer information om höstens studiecirklar meddelas senare.

Kontakt

Sofia Möller Skog
Publikutvecklare och säljare

Tel: 023-777 624

Mobil: 076-677 36 24
sofia.moller.skog@dalateatern.se
www.dalateatern.se