Har armens längd en betydelse?

Debattartikel från Länsteatrarna i Sverige om risken av politisk styrning av konsten och samhällsdialogen.

Håll fingrarna borta från konsten, politiker, menar styrelsen från Länsteatrarna i Sverige i en debattartikel, som nedan är utgiven i Aftonbladet:

Artikel i Aftonbladet