Uppstartskonferens ”Stad & Land – i Dalarna och i världen”

To 17 okt kl 10-16, Fryshuset i Borlänge

Är Borlänge ”staden” eller ”landet”? Enligt vem och vad har det för betydelse?
Vilka berättelser från dagens Borlänge skulle kunna bli scenkonst för barn och unga?
Vad händer om vi på Dalateatern utmanar våra konstnärliga processer och öppnar dörrarna för möten utanför våra kända nätverk?

Välkommen till uppstartskonferensen för det treåriga utvecklingsprojektet Stad & land – i Dalarna och världen. En heldag på Fryshuset i Borlänge, där vi berättar vad vi på Dalateatern vill uppnå med projektet och presenterar några av dem vi kommer att samarbeta med. Vi börjar också undersöka de teman som projektet kommer att utgå ifrån och reflekterar över begreppen klass, nationalism och mellanförskap. Stad och land är vårt övergripande tema och Borlänge är vår utgångspunkt.

Varmt välkommen du som är nyfiken på Dalateaterns arbete bakom kulisserna, intresserad av kultur- och utvecklingsfrågor i Borlänge och på landsbygden, eller arbetar med ungdomar inom skolans värld eller på fritiden.

Ur programmet:

När Sverige dras isär
– ett perspektiv på kulturens förändrade roll
Med Erik Westholm och Gunilla Kindstrand

Utvecklingsprojektet ”Stad & land – i Dalarna och världen”
Presentation av Dalateaterns styrgrupp, det konstnärliga teamet och forskare från Högskolan Dalarna

Funderingar kring Klass
Balsam Karam

Idéer om Nationalism
Christer Mattson

Tankar om Mellanförskap
Lewend Tasin

Panelsamtal
lett av moderator Anna Lindman

Med reservation för ändringar.

Erik Westholm är professor emeritus vid institutionen för Stad och Land, SLU och vid Högskolan Dalarna. Ordförande i Kommittén för Land och Stad vid Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin (KSLA).

Gunilla Kindstrand är kulturjournalist och ledamot i Kommittén för Land och Stad vid Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin (KSLA). Tidigare programledare för SVT:s litteraturprogram Röda rummet och på Kunskapskanalen. Bor i Delsbo.

Balsam Karam är bibliotekarie och författare, bosatt i Stockholm. För närvarande arbetar hon på ett läsfrämjandeprojekt för barn i åldrarna sju till 12 år i Rinkeby i Stockholm. Romanen Händelsehorisonten kom på Norstedts förlag 2018.

Christer Mattsson är lektor i pedagogik och föreståndare för Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet. Han disputerade 2018 i pedagogiskt arbete med avhandlingen Extremisten i klassrummet och han arbetar både nationellt och internationellt med fokus på radikaliseringsprocesser och att verka förebyggande mot våldsbejakande extremism och rasism.

Lewend Tasin arbetar som pedagogisk verksamhetsutvecklare på Hyresgästföreningen i region Bohus Älvsborg-Skaraborg. Lewend har tidigare arbetat med social tillgänglighet och inkluderingsfrågor och utbildat i postkolonial teori, makt och identitet.

Anna Lindman är journalist, författare och programledare på SVT med inriktning mot livsåskådning och religionsjournalistik. Hon har bland annat gjort program som Från Sverige till himlen, Uppdrag granskning och Meningen med livet. Aktuell i höst med boken Alla kan dö, tillsammans med Nina Hemmingsson och programserien Gud så gott på SVT.