Stad & Land – i Dalarna och världen

Stad & land – i Dalarna och världen är ett treårigt utvecklingsprojekt som Dalateatern startade 2019.

I projektet kommer vi att undersöka begreppen klass, mellanförskap och nationalism – och relationen mellan dem. Stad och land är vårt övergripande tema och Borlänge är vår utgångspunkt. Målet är att skapa oss nya kunskaper och insikter om konstnärliga processer, möjliggöra en annan representation och genom detta göra våra produktioner relevanta för fler. Projektet ska bland annat utmynna i en forskningsrapport och tre nya produktioner för barn och unga.
Den första produktionen Andra sidan, hade premiär på utescenen Folkets Park i Borlänge juni 2020.
Andra produktionen Inga känslor är också känslor hade premiär på Blackboxen i Borlänge april 2021.

Vad är bakgrunden till det här projektet?

Under flera år har vi på Dalateatern på olika sätt försökt vidga våra cirklar och hitta nya sätt att arbeta på – nya människor att arbeta med – men det blir ju lätt så att det stannar vid goda föresatser och att man ändå hamnar i kända och trygga mönster. Nu utmanar vi oss rejält! Vi vill undersöka hur vi tar oss utanför våra upparbetade nätverk, vad som händer när vi gör det och hur det påverkar vilka berättelser vi berättar. I förlängningen vill vi undersöka vilken vår uppgift är som länsteater!

 

Vad betyder projektets titel – vilka frågor kommer vi att arbeta med?

Vissa frågor blir aktuella för oss just utifrån den geografiska placering vi har i landet. Stad och land är vårt övergripande tema och Borlänge är vår utgångspunkt. Borlänge både som geografisk plats och som kommun. Dalateatern har säte i Falun men vi har under flera år jobbat för att också utöka vår närvaro i Borlänge och vi har fördjupat vårt samarbete med Borlänge kommun och flera verksamheter här. Vår research i utvecklingsprojektet grundar sig på samtal med människor i Borlänge och vi vill få förståelse för begreppen klass, mellanförskap och nationalism – och relationen mellan dem. Är Borlänge ”staden” eller ”landet”? Enligt vem och vad har det för betydelse?

 

Vilket är målet med projektet?

Det finns flera mål och delmål, men den röda tråden är att ett konstnärligt team följer projektet genom hela treårsperioden och skapar tre fristående scenkonstproduktioner, som alla har Borlänge som research-ort. Vilka berättelser finns i dagens Borlänge? Vi skulle vilja göra scenkonst för barn och unga utifrån några av dessa berättelser – hur skulle det gå till? En utgångspunkt för projektet är de erfarenheter vi samlat i mötet med den unga publiken i Dalarna genom åren och alla produktioner i det här projektet har högstadiet som målgrupp.

Ett viktigt delmål är också den forskningsrapport som kommer att komma ungefär halvvägs in i projektet och som grundar sig på den följeforskning på våra konstnärliga processer som bedrivs av ett forskarteam från Högskolan Dalarna. Det ska bli spännande och nyttigt att få ett utifrånperspektiv på vårt arbete och kanske ett svar på om vi faktiskt gör det vi säger att vi ska göra – och hur det i så fall fungerar!