Det du inte såg

En nyskriven pjäs, baserad på höjdhopparen Patrik Sjöbergs uppmärksammade självbiografi med samma namn. Där beskriver han hur han som 11-åring blev sexuellt utnyttjad av sin tränare i flera år, utan att någon av de vuxna i närheten ”såg” det som hände. Om ensamheten och utsattheten.

Pjäsen är skriven för barn från åk 5 och har fokus på ett barns integritet. På gränser som är lätta att överträda när det gäller just barn, och där de vuxna runt omkring väljer att inte se.

Hur kan en ung människa i beroendeställning få insikter och MOD att bryta tystnaden? Som alltid i våra föreställningar pratar vi om barnens upplevelser efter föreställningen, i ledning av vår dramapedagog.

Reportage från SVT Dalarna

Reportage från Dalademokraten

http://www.dt.se/kultur/pjas-vill-fa-fler-att-vaga-beratta-om-

overgrepp

Patrik Sjöberg ser pjäsen på Dalatetern, intervju Radio Dalarna

Dalateatern Barn & Unga

Dalateatern Barn & Unga ska ha ett forskande och nyfiket förhållningssätt till teatern och det dramapedagogiska som konstform.
En lust och en vilja att utmana oss själva i hur vi kommunicerar med vår publik, vad gäller form, tilltal, vilka berättelser vi berättar och hur specifikt vi skapar de rum som vi möter vår publik.
Vi ska vara samhällskritiska och aktuella i hur vi speglar vår samtid, ställa frågor till oss själva och publiken kring begrepp som norm, klass, maktordning, kön, etnicitet, religion, delaktighet, ansvar, skyldigheter och rättigheter. Vi vill skapa möten och mötesplatser som är toleranta, öppna och som på ett prestigelöst sätt uppmuntrar till frihet i tankar, värderingar och åsikter. Vi vill ha ett erfarenhetsutbyte med vår publik, mötas i våra olika sammanhang och verkligheter. Vi vill ge vår publik hopp om framtiden och att världen har en möjlighet att utvecklas till en bättre plats för oss alla.

Skolan är viktig!
Genom skolan får elever, oavsett bakgrund och socioekonomiska förhållanden, möjlighet att ta del av professionell teater!

Vi arbetar nära vår målgrupp i research-arbete och genom referensklasser. Via vår fast anställda dramapedagog och våra skådespelare erbjuder vi alltid en plats för reflektion och eftertanke i direkt anslutning till våra barn- och ungdomsföreställningar. Vi har alltid gratis pedagogiska handledningar kopplade till våra produktioner. Utöver våra teaterproduktioner genomför vi varje år olika projekt tillsammans med barn och ungdomar från hela Dalarna.

Dalateaterns lokaler finns i Falun men vårt uppdrag är att nå ut med våra produktioner i hela Dalarnas län. Ibland spelar vi här på teatern och vår publik kommer med buss för att besöka oss. Ibland besöker vi skolorna och spelar i klassrummet, i gymnastiksalen, i aulan, på den lokala teatern eller i kulturhuset.

Vi ser fram emot att få träffa dig!

Kontakt: Malin Byman dramapedagog,malin.byman@dalateatern.se,  023-777 621

Ladda ner lärarhandledningen här