Kompetensutveckling arbetsplatser

Kompetensutveckling arbetsplatser

Dalateatern erbjuder kompetensutveckling för din arbetsplats! Föreställning, fördjupande föreläsning och workshop med dramapedagog ingår.

Genom konstnärliga upplevelser kan vi mötas i de svåra frågorna. Teatern kan gestalta teman, situationer och dilemman som vi av olika anledningar har svårt att prata om. Genom att ta del av någon annans berättelse på scenen kan vi komma känslomässigt närmare människor och situationer som annars upplevs som främmande. En sådan gemensam upplevelse kan bli en utgångspunkt för angelägna och svåra samtal – en plattform för fördjupning och reflektion.

Dalateatern tar fasta på detta i samband med att vi spelar föreställningen Flickan, mamman och soporna våren och hösten 2021. Kompetensutvecklingspaketet riktar sig till arbetsplatser, yrkesgrupper, med flera som på olika sätt möter barn och familjer som lever med psykisk ohälsa.

Flickan, mamman och soporna är en berättelse om familjehemligheter, psykisk ohälsa, skam, utanförskap och kärlek. Om fantasi, hopp, bundsförvanter, lojalitet och om att som barn behöva vara förälder till sin förälder. En föreställning som tar barnets verklighet på allvar och som vågar berätta om det som sker i många barns liv, men som vuxna ofta väjer för.

https://dalateatern.se/forestallningar/flickan-mamman-och-soporna/

Läs mer i det bifogade dokumentet.