Flock dansfestival

OBS: FESTIVALEN ÄR FLYTTAT FRAM TILL HÖSTEN 2022


Anna Öberg, Dalateatern och Folkmusikens hus lanserar
Dansfestivalen FLOCK

En flock kan definieras som en grupp, klunga eller samling landlevande djur, oftast artfränder (wikipedia). En flock kan också vara ett sammanhang eller större partikel, bildad genom hopgyttring av mindre partiklar (NE).

FLOCK är nu också en scenisk dansfestival, med syftet att samla koreografer, artister och dansare från vitt skilda fält och genrer, med det gemensamt att de utforskar det sociala dansandet som plattform för konstnärlig skapande och att publikens närvaro kommer att ingå i och påverka utformningen av deras verk under festivalen.

– FLOCK tar sin utgångspunkt i det sociala. Både genom verkens tematik och festivalpublikens närvaro. Helt enkelt en festival där det sociala hänget blir en del av den konstnärliga upplevelsen, säger initiativtagaren Anna Öberg.

Festivalprogrammet innehåller bland annat folkdans, streetdans och samtida dans genom akter som tex Kartellet (NO), Viktor Fröjd/Festen (SV), Ami Dregelid och Ellika Frisell (SV), Olof Misgeld/Dancing Dots (SV), Sara Lindström och Jan Carleklev (SV), Daniella Eriksson och Erik Eriksson (SV).

FLOCK är ett samarbete mellan koreografen Anna Öberg, Dalateatern och Folkmusikens hus med stöd av Studieförbundet Bilda. Festivalen är planerad att äga rum 10–11 september 2021 på Magasinet i Falun.

Biljettsläpp 26 april på www.folkmusikenshus.se

FLOCK kommer att genomföras om pandemirestriktionerna är lyfta på ett sätt som möjliggör en festival. Kvarstår restriktioner kommer festivalen att flyttas till september 2022.

Presskontakt
Lotta Johansson, Producent Folkmusikens Hus
Telefon: 070-728 04 11
E-post: lotta.johansson@folkmusikenshus.se

Annelie Gardell, Verksamhetsutvecklare dans, Dalateatern
Telefon: 070-677 08 79
E-post: annelie.gardell@dalateatern.se

Initiativtagare
Anna Öberg, Dansare, koreograf, pedagog
Telefon: 073-039 81 25
E-post: info@annaoberg.se