Fackliga företrädare

Fackliga företrädare för Teaterförbundet avdelning 19 är

Ordförande
Fredrik Jansson
fredrik.jansson@dalateatern.se