En resurs för Dalarnas kulturliv

Dalateatern bidrar till länets övriga kulturliv som en konstnärlig resurs gällande kompetens för exempelvis skolan, andra institutioner samt amatörteatern. Dalateatern ger också stöd i form av rekvisita, belysning och annan teknisk utrustning till ett 10-tal amatörgrupper och fria ensembler. Himlaspelet, Dala-Floda Operafest och Sundborns teater är några av dem.