Utmaningar & drivkrafter

Dalateatern Barn & Unga strävar efter att ha ett forskande och nyfiket förhållningssätt till teatern och det dramapedagogiska som konstform.

Dalateatern Barn & Unga

  • ska ha ett forskande och nyfiket förhållningssätt till teatern och det dramapedagogiska som konstform.
  • ska ha en lust och en vilja att utmana oss själva i hur vi kommunicerar med vår publik, vad gäller form, tilltal, vilka berättelser vi berättar och hur specifikt vi skapar de rum som vi möter vår publik i.
  • ska vara samhällskritiska och aktuella i hur vi speglar vår samtid, ställa frågor till oss själva och publiken kring begrepp som norm, klass, maktordning, kön, etnicitet, religion, delaktighet, ansvar, skyldigheter och rättigheter.
  • vill skapa möten och mötesplatser som är toleranta, öppna och som på ett prestigelöst sätt uppmuntrar till frihet i tankar, värderingar och åsikter.
  • vill ha ett erfarenhetsutbyte med vår publik, mötas i våra olika sammanhang och verkligheter.
  • vill ge vår publik hopp om framtiden och att världen har en möjlighet att utvecklas till en bättre plats för oss alla.

Skolan är viktig!
Genom skolan får elever, oavsett bakgrund och socioekonomiska förhållanden, möjlighet att ta del av professionell teater!
Vi arbetar nära vår målgrupp i research-arbete och genom referensklasser. Via vår fast anställda dramapedagog och våra skådespelare erbjuder vi alltid en plats för reflektion och eftertanke i direkt anslutning till våra barn- och ungdomsföreställningar. Vi har alltid gratis lärarhandledningar kopplade till våra produktioner. Utöver våra teaterproduktioner genomför vi varje år olika projekt tillsammans med barn och ungdomar från hela Dalarna.