Skapande skola

Skolan är viktig! Genom skolan får elever, oavsett bakgrund och socioekonomiska förhållanden, möjlighet att ta del av professionell teater!

Vi arbetar nära vår målgrupp i research-arbete och genom referensklasser. Via vår fast anställda dramapedagog och våra skådespelare erbjuder vi alltid en plats för reflektion och eftertanke i direkt anslutning till våra barn- och ungdomsföreställningar.
Vi har alltid gratis pedagogiska handledningar kopplade till våra produktioner.
Utöver våra teaterproduktioner genomför vi varje år olika projekt tillsammans med barn och ungdomar från hela Dalarna, dessa projekt kan du också söka skapande skola-medel för.

Hur söker du skapande skola-medel? Läs mer HÄR

Våra aktuella barn- och ungdomsproduktioner kan du läsa mer om HÄR

Våra övriga barn- och ungdomsprojekt kan du läsa mer om HÄR