Projekt & samarbeten

D.I.G. – Dramatik i grundskolan

D.I.G – Dramatik i grundskolan – kommer från Riksteatern som hämtat idén från Frankrike.  D.I.G syftar till att öka förståelsen för dramatiserad text och erbjuda möjligheter till att lära sig tolka och argumentera kring texter genom drama- och teateruttryck. Dalateatern har genomfört D.I.G-projekt tillsammans med fyra skolor i länet: Västra skolan i Falun, Gylle skola i Borlänge, Centralskolan i Malung och Rot skola i Älvdalen. Pjäsen Svårast är det med dom värdelösa som spelas under hösten 2018 är framtagen i en D.I.G-process hösten 2017 av elever från Åkero skolan i Leksand

Ett D.I.G-upplägg med Dalateatern kan se ut på följande sätt:
6 träffar á ca. 3-4 timmar/träff, både på teatern och på skolan
Fem manus presenteras först för lärarna som sedan väljer tre manus för eleverna att arbeta med.
Utifrån de manus vi läser arbetar vi kring begreppen:

  • Karaktär
  • Status
  • Vändpunkt
  • Undertext

Då vi läst alla manus och arbetat kring begreppen, ges en argumentations-workshop inför att eleverna själva skall få välja ett manus som de fastnat extra för.
Det manus som blir valt av majoriteten gör deltagarna en Reading på, de framför alltså pjäsen muntligt gemensamt, eventuellt enkelt iscensatt, inför en inbjuden publik.
Sista träffen utvärderar vi projektet tillsammans.

Tidigare D.I.G.-projekt

D.I.G.-projekt hösten 2016 i Vansbro

Under hösten 2016 arbetade Dalateatern tillsammans med 5 klasser i åk 9 i Vansbro. I oktober fick eleverna redovisa sitt arbete för släkt och vänner.

Läs utvärderingarna från Unga Dalateaterns D.I.G-projekt VT-2015

Reportage från Radio Dalarna

Reportage från Dalarnas Tidningar

http://skolscenen-dig.riksteatern.se/hem

https://skolscenen-kulturhjartaskola.riksteatern.se/

Artikel och film i DT, om D.I.G-projektet.

DIGReading

Scenråd

Dalateaterns Unga Scenråd startade hösten 2014 och består av ungdomar som deltagit och genomgått en D.I.G-process. Tillsammans med Dalateaterns dramapedagog, teaterchef och några av teaterns skådespelare och/eller regissörer, läser och arbetar scenrådet kring aktuella pjäser för Dalateatern. Detta Scenråd träffades under hösten 2014 och Våren 2015, nu går de vidare till gymnasiet.

Länk 2018

Det var en gång en brist på angelägen dramatik med rollistor som passade för unga ensembler. Men sedan kom Länk. Länk är nyskriven dramatik för skolor och unga amatörensembler (15-20 år). Riksteatern beställer pjäser av landets hetaste dramatiker och ger skol- och amatörensembler möjlighet att sätta upp nya pjäser, specialskrivna för dem.

Länk ger klasser och grupper möjlighet att spela sin föreställning på sin ort och på en professionell teaterscen. Länk avslutas med en nationell festival på Riksteatern i Stockholm. Ett antal läns-, regions- och stadsteatrar ställer lokaler och personal till förfogande för medverkande ensembler. Genom coachning, workshops och möten får unga ensembler kunskap om den professionella teaterns arbetssätt och villkor. (från Riksteatern skolscenen hemsida)

Dalateatern är en av länsteatrarna som medverkar i LÄNK.
LÄNK äger rum vartannat år.

Är du med i en teatergrupp där ni är mellan 15 och 20 år?
Anmäl då gruppen till festivalen 2018!

Läs mer och håll dig uppdaterad om LÄNK

 

Vänskolor

Dalateatern har två VÄN-skolor;

  • Västra skolan i Falun
  • Maserskolan i Borlänge

Tillsammans med våra VÄN-skolor bedriver vi olika projekt, får möjlighet att träffa referensklasser inför våra barn- och ungdomsproduktioner och har en närmre kontakt med skolans pedagoger.

Referensklasser

Vi är även i behov av andra skolor (grundskola, folkhögskola, SFI) än våra VÄN-skolor för att hitta referensklasser.

Att vara referensklass innebär att vi får möjlighet att träffa vår tänkta målgrupp/publik innan premiär för att prova dramaövningar, ha samtal kring olika ämnen/tematik, prova scener under repetitinsprocess eller ha som provpublik strax innan premiär.

Vill ni anmäla er som referensklass, kontakta våra dramapedagoger Malin Byman malin.byman@dalateatern.se eller Elin Callmer, elin.callmer@dalateatern.se.

Obs.  Vi kan inte garantera möjligheten att vara referensklass, men vi kontaktar dem som står på vår intresselista då behovet dyker upp.