Är du politiker i Dalarna? Kom och var med!

Du dalapolitiker! Vår samtid är orolig och på många sätt svårtolkad och utmanande. Vi är nyfikna på just dina tankar om demokrati, miljöförstöring, alternativa sanningar. Vill du delta i vårt researcharbete? Dina tankar, tillsammans med andra politikers, kommer att resultera i berättelser, dikter, dialoger och låttexter.
Allt detta kommer att inspirera oss när vi skapar pjäsen "Utopia" för åk 5 -7 våren 2018.
Kontakta regissören Patrik Pettersson, patrik.pettersson@belt.se, 0702-51 78 69 eller producent Lena Kjellander Stockhaus, lena.k.stockhaus@dalateatern.se, tel 0709-72 12 20.